Nyheter

Submitted by Luciana Morresi on Fri, 2011-05-06 11:52.

Italiens vackraste trädgård 2014 

Tävlingen "Italiens vackraste trädgård", som arkitekt Leandro Mastria är initiativtagare till, väljer sedan drygt tio år ut privata och offentliga parker och trädgårdar, öppna för besökare, för att på nationell och internationell nivå främja den "gröna kvalitetsturismen" och därmed låta en större publik upptäcka denna tillgång, vars värde än idag är alltför lite uppmärksammat.

I den 12:e omgången av denna tävling, vars deltagarantal stiger från år till år , har Villa San Michele på Capri utsetts till vinnare i kategorin Privata Trädgårdar och Real Bosco di Capodimonte i Neapel i kategorin Offentliga Parker.

Den vetenskapliga kommitténbestående av sju akademiker, experter och verksamma inom branschenhar velat belöna två unikt sköna natursmycken via en bedömning av dess botaniska och konsthistoriska intresse, bevarandestatus, förvaltning och underhåll, tillgänglighet, tjänster och faciliteter, förhållande till besökare samt turistfrämjande åtgärder.

I Villa San Micheles trädgård kan en stort antal typiska medelhavsväxter beundras, men även flera som härstammar från andra breddgrader, särskilt utvalda av Axel Munthe på grund av sin speciella skönhet eller för sin symboliska betydelse. Trädgården, med sina långa alléer, gångstråk och skyddade vrår är som skapad för promenader och meditation. Trädgården följer sin skapare Axel Munthes mönster, och som hans drömmars hem "...öppet för sol och vind och havets röster - liksom ett grekiskt tempel - och ljus, ljus, ljus överallt!", med omväxlande blomning under hela året. Huvudbyggnaden öppnar sig ut mot grönskan via en skulpturloggia som följs av pergolan, en kolonnad bestående av 37 capresiska vita kolonner längs trädgårdens hela långsida. Rosor, jasmin och blåregn följer vägen som leder fram till utsiktspunkten med den mytiska Sfinxen, med en enastående utsikt över Neapelbukten.

Överallt finner man rabatter med cineraria, violer och petunior, grupper av azaléer, hortensior och magnolia. Av trädarter finner vi diverse sorter av pinje - och palmträd, citronträd samt ett antikt exemplar Melaleuca armillaris. En björk (Betula pendula) i cypressernas skugga påminner oss om  Axel Munthes födelseland, Sverige. I trädgården finner vi även ett exemplar av granata rupicola Kochia saxicola (även känd som Bassia saxicola), som växer spontant på Capri och som, med några få undantag, är utdöd i resten av världen.

Villa San Michele är idag en svensk kulturinstitution, förvaltad av Stiftelsen San Michele under ledning av svenske honorärkonsuln Staffan de Mistura som - glad över nyheten - kommenterar: "Vi är stolta, både å San Micheles och ön Capris vägnar, över att vår trädgård är Italiens vackraste trädgård 2014! Detta är främst tack vare den passion och kunskap med vilken vår trädgårdsmästare Raffaele Scarpato lyckas bibehålla denna naturens pärla intakt och beundrad av våra besökare, och vi kommer alla att göra vårt bästa för att denna betydelsefulla utnämning bekräftas även i framtiden".

Med intentionen att alltmer levandegöra trädgården och muséet, kommer kulturverksamhetens program även för säsongen 2015 att omfatta musik, teater, film och litteratur.


AttachmentSize
Il Parco Più Bello Vincitori 2014.doc146 KB